Poistenie automobilov

Poistenie automobilu je v dnešnej dobe veľmi dôležité a niektoré poistenie Vášho automobilu je dokonca povinné. Mohli by sme poistenie automobilu rozdeliť do svoju skupín. Ide o povinné ručenie, teda poistenie, ktoré je dané zákonom. Ďalšou skupinou je potom havarijné poistenie, ktoré je voliteľné a nie je podmienené zákonom. Poistenie vozidiel je veľmi žiadané, práve preto ho ponúka mnoho bánk v Slovenskej republike.

Zákonné poistenie vozidiel, teda povinné ručenie, je poistná zmluva o poistení zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla. Je povinný ju uzavrieť vlastník alebo spoluvlastník tuzemského vozidla alebo vodič cudzozemského vozidla. To znamená, že ak ste vlastníkom automobilu a zúčastňujete sa prevádzky na pozemných komunikáciách, ste povinný mať povinné ručenie, teda zákonné poistenie vozidiel. Toto celé kontroluje SKP, teda Slovenská kancelária poisťovní. Porovnáva údaje z registra vozidiel s údajmi o poistených autách od všetkých poisťovní v Slovenskej republike.

Ak vlastníte automobil a nemáte povinné ručenie, čaká Vás sankcie v podobe 1 euro až 12 eúr na deň. Ak tak s automobilom jazdíte mesiac, čaká Vás sankcie zhruba 60 eúr. Podľa zákona ale hrozí majiteľovi auta bez povinného ručenia sankcie až 1600 eúr

Ďalším druhom poistenie automobilu je havarijné poistenie. Toto poistenie nie je nutné, preto si ho klient môže zvoliť podľa svojej potreby. Na rozdiel od povinného ručenia je havarijné poistenie určené priamo na vozidlo. Chráni tak škody predovšetkým na Vašom motorovom vozidlu. Sadzby na havarijné poistenie automobilu sú nižšie ako sadzby na havarijné poistenie motocykla. Pre porovnanie sú skvelé percentuálne hodnoty. Ak sa tak sadzba u poistenie vozidla pohybuje medzi 4-10%, sadzba pri poistení motocykla môže dosahovať až 30% z ceny vozidla.

V dnešnej dobe ponúka poistenie automobilov veľa bánk v Českej republike. Povinné zmluvné poistenie si tak môžete zriadiť u Allianz, Axa, Českej poisťovne, ČPP, ČSOB poisťovne, Generali, Kooperativy, Slavii poisťovni a podobne. Vaším právom je tiež ľubovoľne prechádzať z jednej poisťovne do poisťovne druhej a uzatvárať tak iné povinné ručenie. Je len na Vás, akú banku zvolíte.

Ako vyhľadať najlacnejšie povinné ručenie

Ako vyhľadať najlacnejšie povinné ručenie

Kto vlastní auto, tak určite veľmi dobre vie, že takýto automobil je vyložene diera na peniaze. Keď opomenieme obstarávaciu cenu auta, najviac človek samozrejme utratia za palivo. Mesačne sa tieto sumy môžu šplhať až do výšky tisícov korún, vodiči z povolania utratia za naftu a benzín pokojne aj desaťtisíce mesačne (aj keď je pravda, že to neplatí z vlastného vrecka). To ale nie je zďaleka všetko.

Auto je stroj ako každý iný a stroje sa veľmi rady rozbíjajú, hlavne keď to človek čaká a potrebuje zo všetkého najmenej. Automechanici tiež nepracujú zadarmo a náhradné diely sa nevyrobili len tak od seba. A to nehovoríme o platení zákonne povinné poistky – takzvaného povinného ručenia. U zvlášť mladých vodičov so silnými autami sa aj táto suma môže vyšplhať na takú cenu, za ktorú by človek mohol zaobstarať už pomerne luxusnú dovolenku.

Našťastie sa v poslednej dobe začínajú objavovať na internete rôzne porovnávače, ktoré vám pomôžu vybrať najlacnejšie poistku na trhu. Tieto stránky majú vyjednané s poisťovňami také podmienky, na aké bežný smrteľník nikdy nemôže dosiahnuť. Povinné zmluvné poistenie porovnanie vám tak môže ušetriť tisíce korún mesačne. Koľkokrát dosahuje úspora až päťdesiatich percent, čo už je veľmi zaujímavé, aspoň natoľko, aby si to človek vyskúšal – k tomu slúži povinné ručenie kalkulačka, vďaka ktorej si môžete zistiť aktuálnu cenu pre vás a vaše vozidlo.

Po spracovaní všetkých údajov sa vám objaví zoznam najlepších ponúk, z ktorých si môžete vyberať. Samozrejmosťou je doplnenie nejakého pripoistenie, napríklad poistenie skiel alebo batožiny a podobne. Viac informácií nájdete na informačnom portáli www.usporypenez.cz, kde okrem ponúk lacného povinného ručenia môžete dojednať aj cestovné poistenie alebo zistiť úsporu energií.

Čo sa stane, keď nezaplatím zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie za vás odvádza zamestnávateľ, ak ste zamestnanec, stať, ak ste na úrade práce, na materskej dovolenke, alebo máte dieťa do 7 rokov v starostlivosti, alebo ak ste v invalidnom, alebo starobnom dôchodku. V ostatných prípadoch si musíte platiť zdravotné poistenie sami.

Firmy a drobní podnikatelia, alebo nezamestnaní, ktorí nie sú vedení na úrade práce, musia odvádzať zdravotné poistenie sami. Niekedy sa môže stať, že sa dostanú do finančných problémov a na zdravotné poistenie, jednoducho peniaze nezostanú a tak sa s platbou oneskorí. To sa však môže veľa predražiť. Pripravte sa na veľmi vysoké penále.

Zdravotné poistenie sa musí odvádzať riadne a včas. Vyššie penále je 0,05% za každý dlžný deň, pričom sa penále začína počítať hneď po prvom dni splatnosti a končí až v deň zaplatenia. Ak nebudete platiť zdravotné poistenie rok, činí ročná úroková sadzba 18,25%.

Čo sa týka sociálneho poistenia, tak tam možno penalizáciu znížiť. Penále tu činní 0,025% denne. Ku zvýhodnenie dochádza pri zaplatení prvej splátky, dovtedy je to rovnako ako u zdravotného poistenia 0,05% za každý deň a táto cifra sa počíta aj vtedy, keď nie sú riadne hradené splátky.

Ak sa stanete neplatiči sociálneho a zdravotného poistenia a neuhradíte penále, budú z vás peniaze vymáhané súdnou cestou, kedy môže dôjsť dokonca aj k exekúcii a tu si neplatič priplatia aj za náklady, ktoré sú spájané so službami exekútora.

Ak sa dostanete do finančných problémov a nie ste schopní platiť sociálne a zdravotné poistenie, potom sa spojte s vašou zdravotnou poisťovňou a poraďte sa s nimi, ako túto situáciu riešiť. Spolupráca je v tomto prípade veľmi dôležitá. Vyhnete sa tak ďaleko väčším problémom, ktoré by potom mohli nastať.

Typy cestovného poistenia

Cestovné poistenie je jedna z vecí, ktorá nám pomôže vyriešiť problémy spojené s cestovaním. Umožní nám pocit pokoja, nech už cestujeme kamkoľvek. Cieľom dovolenky je odpočinok a nie zbytočné riešenie problémov. Ak sa do nich však dostaneme, cestovné poistenie nám ich pomôže vyriešiť.

Jedným z druhov cestovných poistenia sa stalo poistenie liečebných nákladov. Zahŕňa nevyhnutnú úhradu nákladov na ošetrenie pri úraze alebo nečakanom ochorenie, úhradu nákladov na lieky, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia prípadne na nutný prevoz späť do miesta trvalého bydliska. K tomuto poistenie patrí tiež nepretržitá telefónna asistenčná služba v slovenskom jazyku, ktorá poskytuje pomoc, ak je jej naozaj treba.

Z poistenia liečebných nákladov býva poskytnuté tiež plnenie pozostalým v prípade trvalých následkov poisteného či plnenie pozostalým v prípade, že úraz poisteného skončí tragicky. Pozor by ste si mali dať tiež na to, že kartička zdravotnej poisťovne v rámci SR v krajinách EÚ, nám umožňuje nárok iba na bezplatné čerpanie rovnakého ošetrenie, na aké má právo občan tej danej krajiny EÚ. Preto je najlepším východiskom zariadenie poistenie liečebných nákladov, kedy Vám potom všetko hradí poisťovňa.

Ďalším druhom je poistenie zodpovednosti za škodu. Poisteného zbaví poistka strastí v prípade, ak niečo rozbije, poškodí alebo pri najhoršom niečo zničí či niekoho zraní. Veľmi častým poistením je v dnešnej dobe poistenia batožiny. Poistenec tak dostane náhradu za prípadne stratené, poškodené alebo ukradnuté veci, ktoré mal so sebou na cestách.

Poistenie storna zájazdu sa používa, ak v nejakom prípade na zakúpenú dovolenku nemôžete vyraziť. Poistenie tak pokryje väčšinu nákladov za storno zájazdu. Zahrnutá je v tomto poistení aj matka dieťaťa, ak s ním musí zostať doma. Existuje aj poistenie rizikových športov.

Ak chcete v zahraničí prevádzkovať napríklad potápanie, paragliding, rafting a pod. Je potreba zaistenia tohto poistenia. Poisťovňa by mohla potom odmietnuť preplatenie v prípade úrazu, aj keď máte zabezpečené poistenie liečebných nákladov. Ponúka sa tiež kompletný balíček cestovného poistenia vrátane storna zájazdu a stojí len 25 Sk na osobu / deň.

Čo vám hrozí, ak nemáte povinné ručenie?

Jednoducho povedané vám hrozí problémy, a to dosť veľké problémy. Poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, skrátene povinné ručenie, je jednoducho nutnosťou, bez ktorej majiteľ automobil nesmie prevádzkovať na verejných komunikáciách. Z takéhoto poistenia sa totiž hradí všetky náklady na úhradu škody na vozidle iného majiteľa, ktoré ste poškodili pri vami zavinené dopravnej nehode, a ďalej tiež náklady spojené s liečením, prípadne úmrtím vodiča či spolujazdca poškodeného vozidla. A aj náklady tretích strán, napríklad na opravu poškodeného domu, do ktorého ste nabúrali pod.

Čo keď povinné zmluvné poistenie nemáte?

Ak takú poistku nemáte, hrozí vám, že všetky náklady, vrátane súdom stanového odškodnenie poškodených pri dopravnej nehode, budete musieť platiť vy sami. A to môže znamenať náklady v poriadku státisícov, miliónov a v prípade smrteľnej nehody, alebo zvlášť veľké škody až desiatok miliónov korún.

Ale ani nemusíte havarovať, aby ste na jazdenie autom bez uzavretej zmluvy o povinnom ručení finančne doplatili. Stačí, aby vás pri bežnej policajnej kontrole hliadka požiadala o zelenú kartu, ktorá dokladá platnú poistku. Keď ju nepredložíte, prípadne si hliadka podľa ŠPZ zistí, že je auto nepoistené, môžete dostať na mieste blokovú pokutu, ale ak sa celá záležitosť dostane až do správneho konania, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 5 až 40 tisíc korún. Navyše od 1. januára 2018 platí každý majiteľ Kancelárii poisťovateľov poplatok za každý deň, kedy auto nemalo uzavreté riadne povinné ručenie. Tento poplatok sa stanovuje podľa typu vozidla a môže dosiahnuť u osobného auta až niekoľko desiatok korún denne. Dávajte preto pozor, aby ste nezostali bez poistky ani deň.

Ako vybrať vhodné poistenie?

Pri výbere vhodného poistenia vychádzajte z porovnania ponúk povinného ručenia rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá je pre vaše vozidlo najvhodnejšie. To nutne neznamená, že by mala byť najlacnejší ani najdrahší. Dávajte prednosť čo najvyšším limitom plnenia, pár ušetrených sto korún ročne vám nestojí za riziko veľké škody, ktorú poisťovňa kvôli nízkemu limitu neuhradí.

Netýka sa len automobilov

Povinné ručenie sa ale netýka len osobných a nákladných automobilov, autobusov, ale aj traktorov, trolejbusov. Podľa novej smernice Európskej únie, ktorá povinné ručenie vyžaduje aj od vozidiel Segway, či elektrobicyklov, musí mať povinné ručenie aj detská elektrická autíčka. Povinné ručenie pre detská autíčka je ale trochu príliš nielen pre českých rodičov, takže sa v tejto chvíli ide o zmiernenie smernice, alebo o výnimkách, ktoré by povinné ručenie pre detské autíčka z platenia vylúčili.