Hypotekárny úver čiže Hypotéka

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je známy skôr pod pojmom hypotéka. Hypotekárny úver si môže vziať fyzická aj právnická osoba. Aby sa jednalo o hypotéku, musí spĺňať niektoré náležitosti, z ktorých prvá je skutočnosť, že hypotéka je vždy zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti (na území SR). Typicky sa ako zástava používa sa nakupujú nehnuteľnosť (kupujete byt a dáte ho ako zástavu), nie je to ale podmienka a môžete ručiť napr. Bytom príbuzných.

Rozlišujeme dva typy hypotéky:
účelová hypotéka – iba na nákup nehnuteľnosti
neúčelová (americká) hypotéka – ľubovoľné využitie
U hypoték ďalej rozlišujeme niektoré parametre, podľa ktorých sa dá potom hypotéky hodnotiť a posudzovať ich výhodnosť.

Dôležité parametre hypotéky

  • účel úveru
  • výška úveru
  • doba splatnosti
  • splácanie
  • úroková sadzba
  • účel úveru

Výhodnejšie z hľadiska finančného sú hypotéky účelové, kde ste ale obmedzeni ich využitím. Financovať hypotékou tak môžete napr. Tieto aktivity:

nákup nehnuteľnosti (byt, dom, pozemok)
rekonštrukcia bytu či domu
spätné preplatenie investícií do nehnuteľnosti
spojenie viac využitých pôžičiek (americká hypotéka)
výška úveru
Bežne sú ako hypotéky považované úvery nad 100.000, – Sk. Požičať si možno až na 100% nehnuteľnosti, ale výhodnejšie bývajú také hypotéky, keď časť peňazí (najlepšie aspoň 30%) máte už nasporených.

Doba splatnosti

Dnes je možné zvoliť dobu splatnosti medzi 1 a 40 rokmi. Podmienkou je, že po dobu trvania hypotéky nesmiete dosiahnuť vek 70 rokov. Najbežnejšie sú hypotéky na 15 až 20 rokov, ktoré sa považujú za najvýhodnejšie.

Splácanie

Najbežnejšia je anuitnej splácania, kedy sa výška splátky hypotéky po celú dobu nemení. Ďalšie formy sú progresívne splácanie, tj. Splátky postupne rastú (predpokladá sa, že v strednom veku ľudia dosahujú vyššie príjmy) alebo degresívne splácanie, kedy splátky hypotéky klesajú (tu zrejme s plánovaným odchodom do dôchodku a nižším príjmom).

Úroková sadzba

Pretože banka alebo iný ústav, ktorý hypotéku poskytuje za ňu dostane zástavu nehnuteľností, je úroková sadzba hypoték výrazne nižšia ako napr. U spotrebiteľských úverov. Úrokové sadzby sa pohybujú od 3% ročne u účelových hypoték po asi 10% u Amerických hypoték.

Treba ešte spomenúť, že úrokovú sadzbu banka môže meniť. Môžete si ju ale zafixovať a to na 1 až 15 rokov.